Transparantieregister

De Stichting Transparantieregister Zorg (https://transparantieregister.nl) is in 2012 op initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) opgericht met als doel de financiële relaties van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven inzichtelijk te maken. De Stichting Transparantieregister Zorg beheert een centraal register waarin gegevens over bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners en –instellingen en bedrijven door het publiek kunnen worden geraadpleegd. In 2014 zijn de financiële relaties tussen dierenartsen en de diergeneesmiddelen industrie aan het register toegevoegd. Per 2016 zullen ook financiële relaties tussen zorgverleners en medische hulpmiddelen bedrijven in het register zijn opgenomen. Transparantie is ook in andere sectoren en beroepsgroepen in de zorg een belangrijk onderwerp. Om die reden is de Stichting Transparantieregister Zorg onafhankelijk voor alle sectoren opgezet.

Cresco Pharma B.V. meldt gegevens over haar financiële relaties aan het Transparantieregister.