Melden bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden, kunt u contact opnemen met Cresco Pharma B.V., 
telefoonnummer +31 (0)43-3655479 of download het formulier melden bijwerkingen
U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.